Links for beautifulsoup4

beautifulsoup4-4.1.3.tar.gz
beautifulsoup4-4.2.0.tar.gz
beautifulsoup4-4.2.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.0.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.2.tar.gz
beautifulsoup4-4.4.0-py2-none-any.whl
beautifulsoup4-4.4.1-py2-none-any.whl
beautifulsoup4-4.5.0-py2-none-any.whl
beautifulsoup4-4.5.1-py2-none-any.whl
beautifulsoup4-4.5.3-py2-none-any.whl
beautifulsoup4-4.6.0-py2-none-any.whl