Links for BeautifulSoup

BeautifulSoup-3.2.1.tar.gz